Prenumerera på vårt nyhetsbrev P: (+351) 289 316 394 E: info@vaprealestate.com
VAP - Real Estate | Algarve Properties

Vid hyra/hyra av en fastighet, av juridiska och skattemässiga skäl, och även för skydd av båda parter - hyresgästen och ägaren, - är det obligatoriskt att skriva och underteckna Hyresavtalet.

Avtalet ska vara skrivet på papper och tre kopior krävs, en för hyresvärden/hyresvärden, en för hyresgästen/hyresgästen och den tredje ska levereras till Finanskontoret senast i slutet av månaden efter det att det har undertecknats, som ska vara vederbörligen förseglad (stämpelskatt betalning är ägarens ansvar). Kontraktet måste undertecknas av alla aktörer (inklusive borgensgivaren, om tillämpligt).


Enligt lagdekret nr 160/2006 måste alla hyresavtal innehålla följande delar:

  • Identifiering av alla inblandade parter (inklusive naturlighet, födelsedatum och civilstånd)
  • Identifiering och plats för den hyrda fastigheten, eller från din sida (fullständig adress)
  • Den bostäder eller icke-bostäder slutet av kontraktet - närhelst det är ett avtal om icke-permanent boende, är det nödvändigt att ange orsaken till övergående
  • Licens för användning, dess nummer, datum och utfärdande enhet, eller referens - handling som utfärdats av kommunfullmäktige i den kommun som bostaden tillhör, vilket bevisar att huset uppfyller de korrekta villkoren för beboelighet
  • Skuldbegälda inkomstbelopp, extra avgifter (oavsett om det inkluderar användningskostnader som vatten, el, gas) och betalningssätt (check på beställning, banköverföring till NIB eller cachelagrat)
  • Datum för avtalets ingående
  • Möjliga avtalsklausuler
  • Bilaga med en inventering av fyllningen av fastigheten (frivillig uppgift)
Har du inte kunnat hitta det du söker?

Låt oss söka och hitta egendomen till dina drömmar här i Algarve!
Fyll i formuläret att under de närmaste 24 timmarna ger vi dig flera alternativ.